Wp Horoskopy
Udzieliliśmy ponad 3 miliony porad
wp

Święto Dziadów

Święto Dziadów

Dziady to przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było "obcowanie żywych z umarłymi", czyli nawiązywanie relacji z duszami przodków (dziadów), okresowo powracającymi do swych dawnych siedzib.

Celem działań obrzędowych było pozyskanie wsparcia i przychylności zmarłych, których uważano za opiekunów w sferze płodności i urodzaju. Nazwa "Dziady" używana była w poszczególnych gwarach na terenach Słowian i Bałtów, a także w wielu kulturach europejskich, a nawet pozaeuropejskich.

 

W tradycji słowiańskiej święta zaduszne przypadały od trzech do sześciu razy w roku – w zależności od danego regionu. W Polsce najważniejsze obrzędy obchodzono: wiosną - 2.V. oraz jesienią – w noc z 31.X na 1.XI.

 

W ramach obrzędów Dziadów przybywające na "ten świat" dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Podstawową formą obrzędową było karmienie i pojenie dusz (np. miodem, kaszą, jajkami, kutią i wódką) podczas specjalnych uczt przygotowywanych w domach lub na cmentarzach (bezpośrednio na grobach). Charakterystycznym elementem tych uczt było to, iż spożywający je domownicy zrzucali lub ulewali części potraw i napojów na stół, podłogę lub grób z przeznaczeniem dla dusz zmarłych. W niektórych rejonach przodkom rozpalano ogniska, które miały oświetlać drogę wędrującym duszom, tak by nie zabłądziły i mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Pozostałością tego zwyczaju są współczesne znicze zapalane na grobach.

 

Szczególną rolę w obrzędach zadusznych odgrywali żebracy, których w wielu rejonach nazywano również dziadami. Ta zbieżność nazw nie była przypadkowa, ponieważ w wyobrażeniach ludowych wędrowni dziadowie-żebracy postrzegani byli jako postacie mediacyjne i łącznicy z "tamtym światem". Zwracano się do nich z prośbą o modlitwy za dusze zmarłych przodków.

 

Podczas tego święta obowiązywały liczne zakazy dotyczące wykonywania różnych prac i czynności. Zakazywano min. głośnych zachowań przy stole i nagłego wstawania, sprzątania ze stołu po wieczerzy, wylewania wody po myciu naczyń przez okno, palenia w piecu czy szycia, tkania lub przędzenia, żeby nie przyszyć lub uwiązać duszy, która nie mogłaby wrócić na "tamten świat".

 

Chrześcijaństwo, z jednej strony, walczyło z pogańskimi obrzędami, sukcesywnie zakazując ich praktykowania, z drugiej strony, próbowało adaptować niektóre z nich, dążąc do ich chrystianizacji. W przypadku dziadów zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławny usiłowały zmarginalizować, a następnie zlikwidować święta pogańskie, wprowadzając na ich miejsce święta i praktyki chrześcijańskie.

 

Do dzisiaj w niektórych regionach wschodniej Polski, na Białorusi, Ukrainie i części Rosji kultywowane jest wynoszenie na groby zmarłych symbolicznego jadła w dwojakach. Dziady kultywuje też większość współczesnych słowiańskich ruchów neopogańskich, zwykle pod nazwą Święta Przodków.

AUTOR ARTYKUŁU

Vera

Vera

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
wp
wp