Wp Horoskopy Partner
serwisu:
Wrozbyonline-logo
MENUmobilemobile

Czy wróżenie z kart Tarota za pośrednictwem internetu jest tak samo skuteczne, jak podczas realnych sesji?

Czy wróżenie z kart Tarota za pośrednictwem internetu jest tak samo skuteczne, jak podczas realnych sesji?
Jur Popiel Jur Popiel 2019-09-11 13:20

To pytanie od początku XXI wieku budzi kontrowersje tak wśród wróżbitów, jak i osób korzystających z ich usług. Przeciwnicy stosowania nowoczesnych technologii w ezoteryce najczęściej podnoszą argument, iż tylko fizyczne spotkanie jest w stanie doprowadzić do powstania wyjątkowej więzi i wymiany energii, pomiędzy pytającym a wróżbitą. To właśnie ta bliżej niesprecyzowana energia ma odpowiadać za przysłowiową jakość sesji. W mniemaniu autora taka argumentacja wpędza pytającego w czeluści lunarnej demagogii, w której próżno szukać jakichkolwiek podstaw merytorycznych.

 

Odpowiedzi na postawione w nagłówku pytanie należy zatem szukać u samego źródła. Jeżeli zakładamy, iż przy pomocy kart tarota da się przepowiadać przyszłość, to musimy bezapelacyjnie przyjmować istnienie przeznaczenia. Dowodem na istnienie przeznaczenia jest, chociażby zjawisko dylatacji czasu (1), a idąc jeszcze odważniej w naukę: ewentualne potwierdzenie hipotezy Riemanna, która jeśli okaże się prawdziwą (znaczna większość światowej sławy matematyków uważa, iż tak jest) to udowodni, że absolutnie nic w matematyce nie dzieje się z przypadku (2). Wykluczenie przypadku czyni przeznaczenie jedyną możliwością. Zatem: bez względu na różnice poglądów, w świecie nauki zacznie więcej czynników przemawia za tym, że nic się nie dzieje z przypadku, niż odwrotnie.

Mając powyższe na uwadze, można śmiało powiedzieć, iż wróżbita nie musi fizycznie spotkać się z pytającym, by wybrać odpowiednie karty, bo w świecie, w którym istnieje przeznaczenie — zawsze wybierze właściwe. Jedynym problemem pozostaje kwestia interpretacji, która bez wizualnej lustracji osoby pytającego dla niektórych może być trudniejsza, lecz na pewno będzie bardziej obiektywna. Wynika to faktu, iż eliminuje ewentualne uprzedzenia, których może dostarczyć zmysł wzroku. Tym samym autor niniejszego artykułu stwierdza, iż wróżenie z kart Tarota za pośrednictwem internetu w żaden sposób nie godzi w jakość wróżby, a wręcz może zagrać na korzyść - o ile oczywiście osoba czytająca z kart ów korzyści dostrzeże.

Należy również pamiętać, że rolą kart jest lustrzane ukazanie naszej wewnętrznej jaźni, w świecie rzeczywistym, a więc komunikaty płynące z kart stanowią wskazówki od losu, a nie chirurgicznie precyzyjne dyrektywy. Fakt, że ów wizje na potrzeby komunikacji werbalnej trzeba ubrać w słowa, które same przez się czynią ograniczenie — sprawia, że informacje przekazywane przez karty muszą być na swój sposób mgliste, bo jak powiedział Oswald Wirth: ''Prawda jest naga, ponieważ ujawnia się, gdy zdejmujemy zeń płaszcz słów'' (3).

 

 

1. E.F. Taylor, J.A. Wheeler: Fizyka czasoprzestrzeni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
2. W. Bednarek, Tajemnicza Hipoteza Riemanna i Inne Sekrety Teorii Liczb, Wydawnictwo Tutor, 2009.
3. O. Wirth, Wprowadzenie do tarota, Wydawnictwo Lashtal Press, 2015.